tiistai 6. joulukuuta 2016

Pisa-parrat pärisee

Kuva: Yle
6.12. Yle


Missään muualla tyttöjen ja poikien ero ei ole näin näkyvä kuin Suomessa. Pojat hakeutuvat tekniikan ja tieteen aloille, vaikka tytöt olisivat heitä parempia. Alueelliset erot ovat huomattavia.

Tästä on kyse. Klikkaa kuvaa, niin näet paremmin.

Uudet luonnontieteiden Pisa-tulokset putkahtivat itsenäisyyspäivän kunniaksi.

Kun käyriä katsoo, huomio kiintyy vuoteen 2006. Koko 2000-luvun alku oli hienoa nousua, sitten alkaa osaamisen persliuku.


Hyvin oleellista kaikissa Pisa-käppyröissä on Suomen suunta, eivät niinkään pisteet tai sijoitukset.

Mitä teimme eri tavalla 2000-luvun alussa kuin nyt? Vai pitäisikö meidän kysyä, mitä koulua ympäröivässä yhteiskunnassa on oikein tapahtunut?

Nyt julkistetussa Pisa-tutkimuksessa tutkittiin 15-vuotiaita koululaisia. Viime viikolla julkistettiin kansainvälinen TIMMS-tutkimus, jossa tutkittiin 10-vuotiaita koululaisia matematiikan osaamisessa.


Suomi on kohta matematiikan osaamisen rupusakkia (Properuskoulu 29.11.2016)


Molemmissa tutkimuksissa käyrät sojottavat huolestuttavasti alaspäin. 


Luonnontieteissä olemme edelleen molemmissa tutkimuksissa kärjen tuntumassa, mutta matematiikka huolestuttaa. Matematiikassa olemme lähempänä kehittyneiden maiden rupusakkia kuin kärkeä.


Koulu ei ole yhteiskunnasta erillinen saareke, vaan tietenkin koulun ulkopuolella tapahtuvat muutokset tai murrokset vaikuttavat kouluun. 1. Koulun ulkopuoliset tekijät


Suomessa perhetaustan merkitys lasten oppimistulosten kannalta on korostunut. Vanhempien koulutustausta määrää lasten koulumenestystä. 


Yhteiskunta on kaksinapaistunut, sosiaalinen segregaatio on kasvanut. Syrjäytyminen ja köyhyys ovat alkaneet periytyä.


Alueelliset erot ovat kasvaneet. Kaupungeissa pärjätään paremmin kuin maalla. 


Pisa-tuloksissa tuli esiin alueellisia eroja. Länsi-Suomen oppilaiden pitäisi opiskella ylimääräisen vuoden verran saadakseen Helsingin ja Uudenmaan oppilaiden tason kiinni. Itä-Suomi pärjäsi vain Länsi-Suomea paremmin. (Yle 6.12.)


Vuoden ero on huima.

Peruskoulu ei enää pysty tasamaan oppilaan taustasta johtuvia oppimisen eroja.

Hämmästyttävintä on, että osa pojista on pudonnut oppimisen kyydistä.

Missään muualla tyttöjen ja poikien ero ei ole näin näkyvä kuin Suomessa. (Yle 6.12.)

On selvää, että jatkuva koulun kurjistaminen, kun kouluilta on viety resursseja, on vaikuttanut oppimistuloksiin.

OAJ:n mielestä nyt punnitaankin, hylkääkö Suomi lopullisesti koulutuksellisen tasa-arvon. Koulutuksen voimavarat ja laatu riippuvat liiaksi kuntapäättäjistä ja kuntien vaihtelevista taloustilanteista. Esimerkiksi opetuksen ja ohjauksen määrä vaihtelee suuresti kunnasta toiseen. (OAJ 6.12.)


2. Koulun sisäiset tekijät

Koulu on ollut jatkuvassa muutoksessa. Joskus on tuntunut siltä, että kellään ei ole ollut näkemystä, mihin suuntaan koulua viedään. Vauhti on ollut kovaa. Hosutaan tai tehdään hätäratkaisuja.


Oppiminen vaatii rauhaa.


Jopa opettajien täydennyskoulutus on lähes täysin laiminlyöty. 


Luokista on tehty hyvin heterogeenisiä, kun siirryttiin inkluusioon. Käytännössä luokan- ja aineenopettajat on jätetty yksin. Luokkiin ei tullutkaan erityisopettajia tai koulunkäyntiavustajia kuten kauniisti annettiin ymmärtää.


Erityisopettajien taakka on suuri, koska harvoissa jäljellä olevissa erityisluokissa on oppilaita, joiden paikka olisi sairaalakoulussa.


Paine laaja-alaiseen erityisopetukseen on kasvanut, koska normiluokkiin sijoitetut erityisoppilaat ja maahanmuuttajataustaiset oppilaat täyttävät laaja-alaisten erityisopettajien ryhmät lähes tyystin. Perinteiset lukihäiriöoppilaat tai lievistä matematiikan oppimisvaikeuksista kärsivät oppilaat eivät aina mahdukaan pienryhmäopetukseen.


OAJ on jo aiemmin kritisoinut ns. kolmiportaisen tuen toimivuutta ja valitettavasti epäilyt näyttävät pitävän paikkansa. Tuen tarpeessa olevat oppilaat eivät saa riittävää tukea, kuten erityisopetusta. Tilannetta pahentaa se, että on sattumanvaraista, kuka tukea saa. Samalla tilanteesta kärsii myös ryhmän muiden oppilaiden eli suuren enemmistön opiskelu. Totta kai tämä näkyy oppimistuloksissa. (OAJ 6.12.)


Hosuminen näkyy myös siinä, että peruskoulussa ei aina jakseta keskittyä perusasioihin kunnolla, mikä näkyy hyvin matematiikan oppimistulosten laskussa.


Onko valinnanvapaus ulotettu liian nuoriin oppilaisiin, alakouluun? Pienet oppilaat vaativat selkeän ja turvallisen oppimisympäristön ja oppimisen tahdin. Kaiken pitää olla selkeää.


Heikkojen osaajien määrä on kasvanut rajusti. Hätkähdyttää, vaikka opettajille asia on ollut selviö.


Tutkija Jouni Vettenranta pitää huolestuttavana myös sitä, että heikkojen osaajien määrä on lähes kolminkertaistunut. Vuonna 2006 heikosti pärjäsi neljä prosenttia Pisa-tutkimukseen osallistuneista suomalaisnuorista. Nyt heikosti pärjäävien osuus on lähes 12 prosenttia. Heitä on edelleen vähemmän kuin OECD-maissa keskimäärin, mutta havainto herättää silti kysymyksiä siitä, mistä kehitys johtuu. (OAJ 6.12.)


Onko peruskoulun vaatimustaso perusasioiden suhteen laskenut? Eikö heikkojen määrän pitänyt laskea, kun siirryttiin kolmiportaiseen tukeen?


Vai kertooko heikkojen osaajien raju kasvu pikemminkin enemmän yhteiskunnan kuin koulun muutoksista?


Moni kokenut opettaja allekirjoittaa apulaisrehtori Jukka Väisäsen ajatukset, kun hän Helsingin Sanomissa pohti matematiikan osaamisen tason pudotusta.


”Suurimpana muutoksena on pitkäjännitteisen ahkeruuden vähentyminen. Nykyään ei jakseta enää yhtä sinnikkäästi yrittää oppia. Se näkyy kyllä läpi koko yhteiskunnan, että halutaan tuloksia nopeasti ilman sinnikästä työtä”, Väisänen sanoo." (HS 29.11.2016)


Hyvin huolestuttavaa on, että valtaosa heikoista osaajista on poikia.


Mitä me teemme pojille?

tiistai 29. marraskuuta 2016

Suomi on kohta matematiikan osaamisen rupusakkia

29.11. Yle


Suomi on tutkimuksen kärkimaista ainoa, jonka tulokset ovat heikentyneet neljän vuoden aikana. Luonnontieteissä Suomi on pudonnut kärkikolmikosta jaetulle viidennelle sijalle, mutta matematiikassa ei ollut enää asiaa kärkikymmenikköön.

Tänään julkaistu, kansainvälinen TIMSS-tutkimus vahvistaa PISA-tutkimuksessa aiemmin havaittua notkahdusta nuorten osaamisessa. Pudotus näkyy jo neljännen luokan mittaustuloksissa ja etenkin pojilla: tytöt ovat kiilanneet poikien ohi kaikilla tutkituilla osa-alueilla.


Tuloksessa ei ole mitään yllättävää. Matematiikassa osaamisen tason lasku on ollut selvästi nähtävissä.

Suomen pudotus on ollut melkoista liukua. Muutama vuosi sitten oltiin Aasian ihmeiden kannoilla, nyt Suomen on ohittanut mm. Englanti, Kazakstan, Portugali ja Yhdysvallat.

Pojat ovat pudonneet kyydistä. 

Poikien tulokset ovat heikentyneet peräti 24 pistettä, kun samaan aikaan tyttöjen pisteet ovat pudonneet vain 2 pistettä! Takavuosina matematiikan osaamisessa pojat olivat tyttöjä edellä.

Onneksi sentään koulujen väliset erot eivät ole kasvaneet, mikä ei juuri lohduta, koska matematiikan tason pudotus on näin raju.

Tutkijoiden mielestä tulokset osoittavat, että peruskoulun opetussuunnitelmassa korostettu koulun merkitys sukupuolten välisen tasa-arvon edistäjänä ei näytä toteutuvan. (Yle 29.11.)

Tutkijat korostavat, että asenteissa on parantamiseen varaan.

Totta on, varsinkin poikien osalta. 

Olen koko syksyn kierrellyt sijaisena Lounais-Vantaan eri kouluissa, ja huomattavissa on ollut nimenomaan poikien hälläväliä-asenteen lisääntyminen.

Onks mun pakko?

Mua ei kiinnosta.

Mua ei huvita.

Saanks mä pelata?

Pääsenks mä käytävään tabletin kaa?

Hosutaan. Aina edes numeroista ei saa selvää.

Laskut tehdään vauhdilla sutaisten. Monelle pojalle riittää, että tehtävät näyttää olevan tehdyt, tuloksista viis.


Mitä syitä matematiikan osaamisen tason laskuun voisi olla?

1. Tutkijoiden mielestä TIMSS-tutkimus osoittaa, että neljännellä luokalla näkyvien osaamiserojen syyt ovat syntyneet jo ennen koulunkäynnin aloittamista. 

Ne lapset, joilla oli peruskoulun alkaessa hyvät perustaidot lukemisessa ja laskemisessa, pärjäsivät selvästi paremmin osaamistehtävissä kuin ne, joilla oli heikot perustaidot. (Yle 29.11.)

Koulu ei enää kykenekään tasaamaan oppilaiden lähtöeroja kuten ennen.

Kehitys on luonnollista, koska yhteiskunta on kaksinapaistunut, sosiaalinen segregaatio on lisääntynyt. Akateemiset äidit tekevät kaikkensa, jotta oma jälkikasvu pärjää. Kaikille vanhemmille omien lapsien tukeminen ei ole enää itsestäänselvyys.

2. Lasten elämä on viihteellistynyt, mikä on johtanut siihen, että kaikki lapset eivät jaksa keskittyä oleelliseen. 

Lapset ovat tottuneet välittömään palkintoon, vrt. viihdepelaaminen. Matematiikka vaatii pitkäjänteistä ja systemaattista työtä, jopa ulkoa opettelua, vrt. kertotaulu.

3. Koulun vaatimustaso on laskenut.

Me emme enää vaadi samaa, mitä me vaadimme 10-15 vuotta sitten. Jos oppilas ei osaa jotakin, käytännössä annamme asian olla.

Tämä näkyy hyvin matematiikassa. Jos kolmas-neljäsluokkalainen oppilas ei osaa kertotaulua, häntä ei enää pakoteta oppimaan kertotaulua ulkoa kuten ennen.

Ulkoa oppiminen ei enää ole muodikasta. On oppilaita, jotka lähetetään yläkouluun osaamatta kertotaulua jakokulmasta puhumattakaan. 

4. Koulun jatkuva säätäminen ja säheltäminen - on sellainen tuntu, että opettajat eivät saa keskittyä perustehtäväänsä eli opettamiseen.

Oppilaat lähetetään käytäviin tai sohville yksikseen tai porukoissa tabletteineen treenaamaan laskuja. On selvää, että silloin kaikki pojat eivät kykene opiskelemaan, vaan mieli lipeää viihdepelien pariin heti, kun opettajan silmä välttää.

Uudet luokatkin on kalustettu siten, että turha liikkuminen on lisääntynyt. Luokissa on tylsiä, valkoisia salmiakinmuotoisia pieniä pöytätasoja, joissa alla ei ole säilytystilaa. Oppilaat hilppaavat vähän väliä hakemaan opiskelutarvikkeita seinänvierustalaatikoistaan.

Tuolien alla on pyörät, ja silloinhan on kovin hauskaa pyöriä paikasta toiseen.

Matematiikka vaatii työrauhan, ei hälyä, jotta lapsi voi keskittyä kunnolla työhönsä.


Peruskoulun pitäisi olla koulu, jossa perusasiat opetetaan kunnolla. Matematiikan perusasiat ovat hyvin yksinkertaisia asioita opettaa. Pitää vaatia, että yksinkertaiset matematiikan perusasiat myös opitaan.

Jos ei mitään vaadita, ei mitään opitakaan.

Opiskelu on sittenkin lapsen työtä.

Peli pitää puhaltaa äkkiä poikki, sillä pian TIMSS-tutkimukset pudottavat meidät OECD:n keskiarvon alapuolelle.

Sitten hävettää, todella.

* * *

Lisäys, joka tavallaan liittyy kohtaan kolme.

30.11. Yle

Matematiikan osaamisen tason pudotuksesta:

Onko tästä kysymys? Vantaan Hämeenkylän koulun apulaisrehtori Jukka Väisänen tänään Hesarissa:

"Apulaisrehtori Jukka Väisäsen mukaan oppilaiden asenne opiskeluun on yleisesti ottaen sukupuolesta riippumatta vuosien varrella muuttunut.

”Suurimpana muutoksena on pitkäjännitteisen ahkeruuden vähentyminen. Nykyään ei jakseta enää yhtä sinnikkäästi yrittää oppia. Se näkyy kyllä läpi koko yhteiskunnan, että halutaan tuloksia nopeasti ilman sinnikästä työtä”, Väisänen sanoo." (HS)