torstai 26. marraskuuta 2015

OAJ:n valtuuston syyskokous, ensimmäinen päivä

Päivän kohokohta oli, kun pj Oli Luukkainen nimitti OAJ:n ensimäiset kunniajäsenet: Voitto Ranne, Erkki Kangasniei ja Antti Henttonen. Vode Ranne piti hauskan lyhyen esitelmän OAJ:n perustamisesta ja sen alkuvaiheista. "Lakkoon on helppo mennä, mutta siitä on vaikea irroittautua." (vrt. vuoden 1984 lakko, on muistissa minullakin)

OAJ - aina voi oppia enemmän - pj Olli Luukkainen avaa valtuustopäivät.

OAJ:n valtuuston syyskokous pidetään tällä kertaa rouhealla kotikentälläni Vantaan Aviapoliksesssa kongressihotellissa.

Teen valtuustopäivistä yksinkertaisia OneNote-muistiinpanoja, joista selviää suurinpiirtein, mistä asioista valtuustopäivillä keskustellaan. Ammattiyhdistystoiminta on sittenkin demokratiaa, vaikka on kovinkin muodikasta toisin väittää.

Luukkainen työmarkkinatilanteesta
- Työmarkkinaosapuolten mandaattia tullaan kaventamaan selvästi, vrt. pakkolait
- Pakkolait nyt lausunnoilla, huhtikuussa deadline, siihen asti neuvotellaan
- Hallitus ei tule hyväksymään, ellei työaikaa jollain tavalla pidennetä
- Nolla palkankorotusta haetaan, SAK hakenut itse ko. ratkaisua
2018 Ruotsin mallin mukaan, vientiteollisuus määrittelisi tason, mitä OAJ ei halua hyväksyä
- Julkisen sektorin palkansaajajärjestöt hyvin yhtenäisiä
- Lomien lyhentäminen, työnantaja esittää vähennystä vähemmän kuin kaksi päivää
- Pekkaspäivät eivät ole keskustelussa ollenkaan
- Nykyään yksityisellä loma plus 12 pekkaspäivää
- Arkipyhät, kuten loppiainen, lomien pituus, työaika ylipäätään
- Työnantajamaksujen alentaminen yksityisellä sektorilla, EK, mikä parantaa yksityisen sektorin kilpailukykyä sote-palvelujen suhteen
- Kuntasektori ajaa samoja maksuja sekä yksityiselle että julkiselle
- Postilakon merkitys suuri yhteiskuntasopimuksen ratkaisun suhteen, hoidettava alta pois, mutta SAK ei ole valmis minkäänlaisiin heikennyksiin työehtojen heikennysten suhteen
Neuvottelut jatkuu, uuden keskusjärjestön rakentaminen vaikuttaa myös neuvotteluihin, virtaa STTK:sta Akavaan


Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laaksonen

Grahn-Laasonen
- Ensimmäinen huomio, kansainvälinen yhteistyö, tuli juuri Brysselistä, suomalainen 
koulutus kiinnostaa jatkuvasti, peruskoulun menestystarina
- Mikä on suomalaisen koulutuksen salaisuus, salaisuus on opettajissa, pitkä historiallinen - jatkumo, opettajan ammatti arvostettu ja haluttu, suuri karsinta, toinen syy, opettajilla kehittäjän rooli, opettaja vapaa omassa luokkahuoneessaan
- Velkaantumiskehitys ja kilpailukyky hallituksen suuret haasteet, nyt on isojen ratkaisujen aika, muuten Suomi näivettyy
- Isojen korjausliikkeiden aika, rakenteelliset uudistukset, sote, työmarkkinaratkaisut
- Menot eivät voi olla tuloja suurempia
- Koulutukseen kohdistuvat leikkaukset kipeitä
- Huolestuttavat koulutustrendit 1. laskevat oppimistulokset 2. sosiaalinen nousu koulutuksen avulla pysähtynyt 3. koulutustason nousu pysähtynyt
- Aikuisten osaamisen puutteet, osa jäämässä jälkeen, tietoyhteiskunta, työelämän vaatimukset
- Koulut tukisivat luontaista uteliaisuutta ympäröivään maailmaan
- Innostuksen luominen
- Elinikäinen oppiminen
- Mahdollisuuksien tasa-arvo hyvä tavoite
- Kärkihankkeilla tavoitellaan pysyviä muutoksia kolmessa vuodessa , peruskoulussa: uusi pedagogiikka, uudet oppimisympäristöt, digitalisoituminen, mikä merkitsee kokokoulukulttuurin muutosta
- Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma, uudistettaisiin sekä peruskoulutus että täydennyskoulutus, 50 miljoonaa lisää opettajienkoulutukseen, omaa osaamistarpeeseen nähden oikeanlaista koulutusta yksilötasolla
- Digitaalista oppimista mietitään pedagogista näkökulmasta
- Työryhmää kootaan paraikaa, tiivis ammattilaisista koostuva ryhmä, OAJ:sta Luukkainen
- Ministerin mielestä peruskoulun uudistaminen hyvin innostavaa, nyt on momentum
- Kokeilukulttuuri kehittämisen avuksi koulutuspolitiikkaan, aktivoitaisiin ammattilaiset itse tekemään uudistuksia
- Varhaiskasvatus vaikein asia suurten leikkausten takia, OPH tekee ensimmäistä kertaa varhaiskasvatuksen perusteet, 7 miljoonaa käytössä varhaiskasvatuksen kehittämiseen, korkeakoulupaikkoja lisätty lastentarhanopettajiksi opiskeluun
- Yleinen kotiuttaminen, monikulttuurisuus, radikalisoituminen, kouluissa pitäisi olla keinoja vastata ääri-ilmiöihin
- Millaisia kieli- ja kulttuuritaitoja kehitetään, kulttuurien moninaisuus rikkaus
- Kantasuomalaisten ja maahanmuuttajalapsien oppimisen kuilua kavennettava
- OAJ, vastaanottajakeskuksiin saatava opettajaresursseja
- Ministeri ei kannata lastentarhanopettajien kelpoisuuksien lieventämistä

Luukkainen ministerille
- Opettajat huolissaan koulutusjärjestelmän tilasta
- Luukkainen toivoi voimia hallitukselle koulutuksen puolustamiseen  

YSI-ryhmän kokous - peruskoulu ja lukio

YSI-ryhmä
- Ryhmäkeskustelussa puhuttiin vuosityöajasta
- Kuinka käy opetusvelvollisuuksien (ya), jos vuosiaikaan mennään?
- Kannattaa kokeilla, Vaasassa kokeillaan, 4 % kokeilukorotus palkkaan
- Kari Kinnunen ei jatka enää YSI:n puheenjohtajana, vaan keväällä valitaan uusi puheenjohtaja
- YSI esittää, että OAJ-YSI:n pj toimisi OAJ:n 1. varapuheenjohtajana
- Puheenjohtajaehdokkaiksi ilmoittautuneita ovat Arja Laulajainen, Timo Kettunen, Matti Helimo ja Petri Kääriäinen, ehdokkaita voi tulla vielä muitakin, vaalit ovat huomenna

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti