keskiviikko 23. marraskuuta 2016

Älä kiusaa omaa maikkaa


23.11. Iltalehti


Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kyselyn mukaan joka toinen peruskoulun opettajista on tullut kiusatuksi. Jotkut opettajista ovat päättäneet kiusaamisen vuoksi vaihtaa ammattia.

OAJ:n työelämäasiamies Riina Länsikallio kertoo, että oppilaat voivat kiusata opettajia monilla eri tavoilla.

- Kiusaaminen lähtee siitä, ettei suostuta tekemään, mitä opettaja pyytää. Mustamaalataan, arvostellaan opettajan persoonan piirteitä ja arvioidaan vaatteita. Haistattelua, väkivallalla uhkailua, Länsikallio kuvailee.

Noin joka kymmenes OAJ:n kyselyyn vastanneista opettajista kertoo kokeneensa työssään jopa väkivaltaa. Opettajan kiusaamiseen voivat syyllistyä myös oppilaiden vanhemmat.

- Vanhemmilla voi olla ylimitoitetut vaatimukset opettajaa kohtaan. On myös joitakin tapauksia, joissa vanhemmat uhkailevat, että jos tämä asia lapseni osalta ei hoidu, niin jotain tapahtuu.

Kiusaamista tapahtuu kaikilla kouluasteilla. Jo varhaiskasvatuksessa olevat lapset saattavat kiusata opettajiaan.


Hämmentävää - joka toinen peruskoulun opettajista on tullut kiusatuksi.

Opettajien kiusaaminen nousi pintaan, kun ilmeni, että oppilaat yllyttävät toisiaan kiusaamaan opettajia, Ope ragee -haaste.

Koulutovereidensa toistuvan ja pitkäkestoisen kiusaamisen kohteeksi joutuu 5–15 prosenttia perusopetukseen osallistuvista lapsista. (www.edu.fi)

Lukumääräisesti sekä opettajia että oppilaita kiusataan suurin piirtein yhtä paljon, kun otetaan huomioon, että keskimääräinen opetusryhmäkoko v. 2010 (www.minedu.fi) oli vajaat 20 oppilasta.

Joka kymmenes opettaja on kokenut jopa suoranaista väkivaltaa.

Aloitin opettajan työt v. 1980. Ei silloin opettajat ainakaan ääneen puhuneet, että heitä kiusattiin. 

Aina opettajiakin on jollain tasolla kiusattu, heitelty liiduilla tai laitettu taulusieniä opettajan tuolille. Todennäköisesti silloin opettajat kokivat ne kepposina, ei systemaattisena kiusaamisena.

Opettajia kyllä kutsuttiin erilaisilla kutsumanimillä. Ihka ensimmäisen biologian tuntini aiheena oli Pientareiden pikkueliöstö. Pari vuotta minua kutsuttiinkin Luteeksi (Lundell - Lude), nimittäin pientareilla ja pelloilla elelee peltoluteita.

Tietenkään minua ei kovin paljon naurattanut, kun oppilaat tulivat opettajienhuoneen ovelle kyselemään minua: Onks Lude paikalla?

Nokkela kutsumanimi Lude joka tapauksessa oli, lude on pikkuelukka, ja minä olen kaksimetrinen korsto.

Ennen tuskin kovin moni opettaja uupui tai vaihtoi alaa kiusaamisen takia.

Kiusaaminen voi johtaa opettajan uupumiseen ja pitkiin sairauspoissaoloihin.

- Käsittääkseni jotkut ovat luopuneetkin opettajan ammatista ja siirtyneet muihin tehtävin. Osa on lähtenyt opiskelemaan jotain muuta, Länsikallio kertoo. (Iltalehti 23.11.)

Mitä ihmettä on tapahtunut, kun oppilaat voivat kiusata opettajansa uupumuksen partaalle, jopa niin, että opettaja voi harkita alan vaihtoa?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti