tiistai 14. joulukuuta 2010

Enkeliporsaan 16 visionomaista koulutuspoliittista teesiä selityksineen


Inhoan sanoja visio, uudistus ja tehostaminen. Kun johtajat käyttävät ko. sanoja, alkavat vähät rintakarvani nousta väkisin pystyyn.

Pitää aina katsoa ko. sanojen taakse. Yleensä sanojen käyttö on merkinnyt irtisanomista, eläkkeelle lähdön varhaistamista, työolojen kurjistamista ja rahahanojen tiivistämistä tai sulkemista.

Ällöttää, kun noinkin hienon sanan merkitys kuin uudistaminen on pilattu. Kun joku jäykkäkraka kalvosessiossaan käyttää sanaa visio, saan yleensä alkeellisia oksetusreaktioita.

Nyt minä oksetan lukijoita käyttämällä ensimmäistä kertaa julkisesti sanaa visio.

* * *

K-A:n yleinen koulutuspoliittinen visio eli mihin suuntaan suomalaista peruskoulujärjestelmää pitäisi kehittää:

1. Kaikille ilmainen ja tasa-arvoinen peruskoulu on säilytettävä. Mitään rinnakkaiskoulujärjestelmän puolikastakaan ei pidä sallia.

2. Luokkakoille asetetaan realistinen lakisääteinen yläraja:

- 1.-3. luokat 20 oppilasta
- 4.-9. luokat 24 oppilasta

3. Yksilöä ei saa unohtaa. Heikkoja oppilaita on tuettava kaikin mahdollisin tavoin. On taattava riittävästi tukitunteja. Erityisopetusta on tehostettava. Luokkamuotoistakaan erityisopetusta ei saa unohtaa. Myös lahjakkaiden oppilaiden opetusta on tehostettava perustamalla kouluihin lahjakkaiden oppilaiden erityisryhmittelyjä, vrt. matematiikan tai äidinkielen extratunnit. On annettava mahdollisuus musiikin, kuvataiteen ja draaman erityis- tai kerhomuotoiseen opiskeluun.

4. Kielitarjontaa on laajennettava. Ruotsin kielestä on tehtävä peruskoulussa vapaaehtoinen. Oppilaan on opiskeltava englantia ja toista valitsemaansa vierasta kieltä kolmannesta luokasta lähtien. Erityisesti venäjän kielen opetusta on tehostettava.

5. Äidinkielen rinnalle on perustettava toinen oppiaine, kirjallisuus. Kirjallisuus on jäänyt kaikenmaailman rönsyjen alle. Satujen ja tarinoiden kuunteleminen ja kirjojen lukeminen kehittää lapsen ajattelua ja antaa elämyksiä ja rakennusaineksia maaimankatsomuksille. Kirjallisuuteen voisi sisältyä myös draama. Kirjallisuutta alettaisiin opettaa kolmannesta luokasta ylöspäin, kolme viikkotuntia äidinkieltä, kaksi viikkotuntia kirjallisuutta.

6. Taide- ja taitoaineiden asemaa on vahvistettava. Peruskoulussa on annettava kaksi viikkotuntia läpi linjan musiikkia, kuvataidetta ja käsityötä. Liikuntaa on annettava neljä oppituntia viikossa.

7. Hiiri ja sivellin eivät saa syödä toisiaan. Tietotekniikasta ei saa tehdä uhkaa perinteisille oppiaineille vaan päinvastoin. Alakoulussakin pitäisi olla tietotekniikan opetusta kaksi oppituntia viikossa. Siirrytään ilmaisiin ja avoimiin järjestelmiin ja ohjelmiin, Linux, Open Office, pilviteknologiat. Jokaiselle peruskoululaiselle on hankittava miniläppäri tai tabletti. Koulut on varustettava langattomin verkoin.

8. Kerhotoimintaa koulupäivien jälkeen on edistettävä. Kouluihin pitäisi palkata nuoriso-ohjaajia toiminnan tehostamiseksi. Iltapäiväkerhotoiminta on siirrettävä suoraan koulun toimintaan.

9. Suomalaisen peruskoulujärjestelmän ydin ja vahvuus on pidettävä edelleen korkeatasoisessa opettajienkoulutuksessa. Opettajantyön kiinnostavuutta on pidettävä yllä, jotta nuorison parhaimmisto hakeutuu alalle. Ammatin houkuttavuutta on lisättävä palkkausta kehittämällä.

10. Opettajuutta ei saa kurjistaa. On sallittava erilaiset opettajapersoonallisuudet. Olkoon opettajan ammatti lähempänä taiteilijaa kuin teknokraattia. Opettajan yksilölliset vapaudet on sallittava, kaikenlaista luovuutta on kannustettava. Suomalaista opettajaa, kuten suomalaisia ylipäätään, ei saa kahlia ylenmääräisillä ohjeilla ja säännöstöillä.

11. Oppilasarviointia on kehitettävä nykyisestä kunnallisesta kaaoksesta yleisempään ja yhtenäisempään suuntaan. Ei ole mitään järkeä siinä, että niistä kaikenmaailman todistuskaavakkeista ei saa kukaan selvää, ei oppilaat, ei vanhemmat, ei edes opettajat. Selkein linja oppilasarviointikaavakkeille olisi seuraavanlainen, numero yhdistettynä sanallisella selitteellä.

12. Ennaltaehkäisy on aina halvempaa kuin kallis jälkihoito. Peruskoulun alkuun on panostettava kaikki mahdollinen, jotta ongelmat saadaan selville ajoissa ja ne voidaan ratkaista. Olen ajatellut, että kouluihin pitää palkata perheasiantuntijoita. Psykologeja ja kuraattoreita on oltava riittävästi.

13. Joka luokkaan on palkattava yksi koulunkäyntiavustaja. Koulunkäyntiavustajat ovat edullista työvoimaa, on järkevämpää tarjota ihmisille työtä kuin pitää heitä työttömänä. Koulunkäyntiavustajien statusta ja työn mielekkyyttä on nostettava siirtämällä heidät samaan vuosittaiseen työrytmiin kuin opettajat, samat loma-ajat.

14. Kouluruokailu pitää säilyttää ja sitä pitää kehittää. Ilmainen kouluruokailu edistää tasa-arvoa. Nälkäisenä lapsi ei jaksa opiskella.

15. Kouluterveydenhoitoa on kehitettävä. Missään muualla kuin peruskoulussa ei koko ikäluokka ole saavutettavissa kerralla. Oppilaalle on tehtävä joka vuosi kunnollinen lääkärintarkastus. Kouluhammashoito on säilytettävä.

16. Peruskoulutus on siirrettävä hallitusti valtion hoteisiin. Tällä hetkellä oppilaat ovat eriarvoisessa asemassa peruskoulutuksen suhteen. Asuinpaikka ei saa määrätä minkätasoista opetusta lapsille annetaan. On laadittava yhteiset raamit peruspetukselle, opetussuunnitelmat, arviointi ja rahoitus.

Kaikista on pidettävä huolta.

5 kommenttia:

 1. Amen. Tapahtukoon näin! Yhtä mieltä kaikesta.

  VastaaPoista
 2. Sanoista puheenolleen, minä kammoan sanaa 'haaste'. Joskus voisi olla paikallaan puhua ihan rehellisesti ongelmista.

  Viime viikolla poikani (9v) opettaja soitteli kotiin ja kertoi, että tilanne on nyt luokassa 'kriisiytynyt'. Selkokielellä ilmaistuna hän varmaan tarkoitti, että poikani käytös aiheuttaa ongelmia kaikille luokan oppilaille ja häiritsee muiden oppimista.

  VastaaPoista
 3. Visiosi on hyviä. Allekirjoitan teesisi.

  PS. Taito- ja taideaineiden numeroarvioinnista tulisi alakoulussa luopua. Riipase nyt esimerkiksi yhden viikkotunnin ei oman luokan musiikista järkevä numero. Miettiessä mennyt tunti jos toinenkin.

  VastaaPoista
 4. Paljon hyviä asioita. Erityisesti seuraavat:
  1.
  Oppilasarviointia on kehitettävä nykyisestä kunnallisesta kaaoksesta yleisempään ja yhtenäisempään suuntaan. Selkein linja oppilasarviointikaavakkeille olisi seuraavanlainen, numero yhdistettynä sanallisella selitteellä.
  2.
  Kouluihin pitäisi palkata nuoriso-ohjaajia kerhotoiminnan tehostamiseksi.
  3.
  Ruotsin kielestä on tehtävä peruskoulussa vapaaehtoinen.
  4.
  Joka luokkaan on palkattava yksi koulunkäyntiavustaja.

  VastaaPoista