keskiviikko 13. lokakuuta 2010

Lisää geometriaa


Kuvan alla olevasta linkistä pääsee aivan fantastiselle sivustolle. Geometria kohtaa taiteen.

HS 13.10.

Matematiikan taidot vaihtelevat kouluittain

Kuudesluokkalaisten matematiikan taidoissa on tuntuvia koulukohtaisia eroja. Koulujen väliset erot korostuvat ruotsinkielisillä alueilla, joista löytyy niin huippusuorituksiin yltäviä kuin varsin kehnoihinkin tuloksiin jääviä kouluja.

Silti koulukohtaiset osaamisen erot ovat Suomessa kansainvälisten vertailujen mukaan hyvin pieniä.

Opetushallitus julkisti keskiviikkona peruskoulun kuudennen luokan oppilaiden matematiikan taitojen arvioinnin, joka tehtiin syksyllä 2008. Otokseen kuului 5 560 oppilasta. Suomenkielisiä kouluja oli mukana 244 ja ruotsinkielisiä 44.

Huonoimmin menestyneitten koulujen neljänneksessä tehtävien keskimääräinen ratkaisuprosentti oli 42 ja parhaassa neljänneksessä 82. Erot korostuivat geometriassa. Kaikkiaan ratkaisuprosentti oli suomenkielisissä kouluissa 62 ja ruotsinkielisissä 57.


Onneksi koulukohtaiset erot ovat Suomessa vielä pieniä.

Arvioinnin tulosten erikoisuus on ruotsinkielisten alueiden koulujen suuret erot. En ymmärrä, mistä se johtuu.

Geometrian osaamisen erojen suuruus on ymmärrettävissä. Geometriaa alakouluissa on loppujen lopuksi vähän. Luultavasti erot on selitettävissä opettajien innostuneisuuden eroilla. Sellainen opettaja, joka rakastaa geometriaa, saa oppilaansakin innostumaan.

Kun minä kävin koulua, oppikoulun keskikoulun alaluokkia, oli kaksi erillistä matemaattista oppiainetta, algebra ja geometria. Minulla oli äärimmäisen vaativa opettaja, joka sai minutkin jonkinverran opiskelemaan. Siihen aikaan geometriassa todisteltiin ankarasti erilaisia väittämiä, m.o.t.

Väittämät piti todistaa taululla yksin luokan edessä. Kun opettaja kysyi, kukaan ei uskaltanut tulla taululle, koska opettaja pikasarjatulella kyseli todistavan oppilaan pään sekaisin. Tilanne oli joillekin oppilaille liian jännittävä, muistan, kuinka yksi tyttö pissasi pelosta katedeerille.

Moni alkoi inhota "jommaa".

Koska geometriaa nykyään on vähän, teetän oppilaille geometrisia piirustustehtäviä kuvataidetunnilla. Samalla tulee harjoiteltua viivainten ja harpin käyttöä. Joskus rakennutan geometrisia himmeleitä puutikuista ja paperista.

Geometriset ongelmat kehittävät avaruudellista ajattelua. Kolmiulotteisuuden tajuaminen, ainakin kolmiuloitteisen illuusion kuvaaminen, on monelle oppilaalle vaikeaa. Luin jostakin, että noin puolet ihmisistä ei koskaan opi kuvaamaan perspektiiviä.

Sen huomaan, kun teetän kuudennella luokalla kuviksessa perspektiiviharjoituksia. Vaikka asian opettaa kädestä pitäen, kaikki oppilaat eivät osaa soveltaa asiaa omissa tehtävissään.

Toisaalta luokasta löytyy aina joku lahjakas pikkuarkkitehdin alku, joka tajuaa kaiken hetkessä. Sellainen oppilas osaa piirtää kadehdittavan hyvin läpivientejä ja kaarevuuksia tuosta vaan.

Geometrian osuus matematiikan opetuksessa olisi tuplattava. Nyt geometriaa on vain yksi jakso vuodessa, mikä on aivan liian vähän. Asiat opitaan melko pintapuolisesti.

1 kommentti: