torstai 30. elokuuta 2012

Homekouluongelma kunnallisvaalien yhdeksi pääteemaksi

HS 30.8.

Apulaisoikeusmies: Rahapula ei saa lykätä homekoulun korjausta

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen mukaan Vihdin kunnan olisi täytynyt puuttua Nummelanharjun koulun sisäilmaongelmiin nopeammin. Vihdin kunta oli siirtänyt koulun peruskorjausta rahapulan vuoksi.

Nummelanharjun koulun kosteus- ja homeongelmista alettiin saada tietoa vuonna 2005 tehdyn kuntoarvion yhteydessä. Kunta yritti ratkaista ongelmaa vuosia eri keinoin.
Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan mielestä kunnan olisi pitänyt huolehtia, etteivät oppilaat ja henkilökunta altistu terveyshaitoille sisäilman epäpuhtauksien vuoksi. Koulun toiminta olisi esimerkiksi pitänyt siirtää muualle.

Kunnan toimet olivat päätöksen mukaan riittämättömiä mutta eivät lainvastaisia.


Hyvä, että apulaisoikeusmies Jussi Pajuoja huomautti Vihdin kuntaa lasten ja opettajien terveydellä leikkimisestä.

Kun homekorjaukseen ei ole rahaa tai riittämättömät korjaukset eivät ole tuottaneet tulosta, koululle olisi pitänyt löytyä kunnollinen väistötila. Kun tilaa ei kunnasta löytynyt, olisi pitänyt vuokrata riittävästi parakkitiloja.

Valtion on puututtava homekouluongelmaan paljon tiukemmin kuin nyt. Homekoulujen korjauksia laistavia kuntia on jollakin tavalla sanktioitava.

Homekoulujen korjausten vetkutteluille on kertakaikkiaan saatava stoppi.

Homekouluongelma on nostettava tulevien kunnallisvaalien yhdeksi pääteemaksi. Niin paljon homekouluja putkahtelee eri puolelta Suomea koko ajan.

Nummelanharjun koulun kotisivuilta:

Lukuvuonna 2008-2009 ilmi tulleet koulun kosteusvauriot ovat aiheuttaneet yhä useammalle oppilaalle sekä opettajalle oireita. Tiloja tutkittiin, korjattiin, siivottiin ja desinfioitiin, mutta oireilu jatkuu. Nummelanharjun koulu ylipaineistettiin joulukuussa 2009 ja sisäilman tilaa seurataan jatkuvasti ja seurantamittauksia suoritetaan. Suurin osa liikuntatunneista pidetään muualla kuin Nummelanharjun koulun omassa liikuntasalissa. Kahden äidinkielen opettajan pitämät oppitunnit sekä osa- aikainen erityisopetus ja yksi erityisluokka toimivat väistötiloissa lukion puolella. Kaksi erityisluokkaa ja musiikkiluokka toimivat parakeissa. Oppilaat ja opettajat tarvitsevat terveet tilat.

Lukuvuodesta 2008 – 2009 saakka henkiseen hyvinvointiin on voimakkaasti vaikuttanut koulun tilojen epäterveellisyys. Oireilu aiheuttaa oppilaille poissaoloja, mikä vaikeuttaa oppimista ja alentaa motivaatioita. Oireilu väsyttää ja vaikeuttaa niin oppilaiden kuin koulun henkilökunnan työtä. Pelko sairastumisesta painaa. Kahden opettajan kohdalla selvitetään työperäisen astman syntymistä.

Nummelanharjun koulu on noin 350 oppilaan ja noin 40 opettajan koulu Vihdin Nummelassa. Koulu perustettiin vuonna 1978. Erilaisten vaiheiden jälkeen kouluun rakennettiin uusi osa, joka otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Tänä syksynä opetus siirtyi kokonaan uuteen rakennukseen.

Näyttää pitkältä sairaskertomukselta.

Onneksi oppilaat käyvät yläkoulua vain kolme vuotta, mutta sääliksi käy koulun opettajia. Heistä monelle työ Nummelanharjussa on eläketyö.

Vihdin kunnan tasapainotettu strategia 2013, missio:

Vihti järjestää kuntalaisten peruspalvelut ja luo edellytyksiä kuntalaisten hyvinvoinnille. Kuntalaisten hyvinvointi turvataan terveellä kuntataloudella.

Paperilla Vihdin kunnan missio näyttää olevan kunnossa. Toivotaan, että kunta on ottanut opiksi virheistään ja kunnan missiolla on todellista katetta.

Kunta on kuntalaisia varten.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti