sunnuntai 24. helmikuuta 2013

Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013


Vantaan kaupunki teki kyselyn vantaalaisten koulujen oppilaiden huoltajille ja oppilaille. Kysely liippaa läheltä Vantaalla toteuttavaa toimenpideohjelmaa. Ohjelman mukaan erityiskoulujen oppilaita on alettu integroida lähikouluihin, kuluvana luokuvuonna erityisoppilaita on integroitu 1. ja 7. luokille.

Toimenpideohjelman arvioinnin kannalta olisi ollut paljon mielenkiintoisempaa tulkita 1. ja 7. luokkalaisten oppilaiden huoltajien ja oppilaiden vastauksia kuin kaikkien. Suurimmalla osalla huoltajia ja oppilaita ei ole vielä juuri minkäänlaista kosketusta toimenpideohjelmaan.

Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa sekä 2500 oppilasta. 270 huoltajaa ilmoitti, että lapsi saa tehostettua tukea koulunkäyntiin. 260 huoltajaa ilmoitti, että lapsi saa erityistä tukea koulunkäyntiin.

En löytänyt kyselyn sähköistä versiota, joten poimin monistenipusta pohdintaa aiheuttavat asiat. Jokaisessa väittämässä oli kolme valintaa: eri mieltä, en osaa sanoa, samaa mieltä.


Kodin ja koulun yhteistyö

92 % huoltajista ilmoittaa, että kodin ja koulun välinen yhteistyö toimii hyvin. Vain joka kymmenellä huoltajalla on ollut vaikeaa puhua opettajalle huolista. Opettajat tavoitetaan helposti. Vanhempia on kuunneltu lasten koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Tietoa on saatu tarpeeksi. On koettu, että kodin ja koulun välinen yhteistyö on tukenut lasten koulunkäyntiä.

Oppilashuoltoryhmien koostumuksesta ja toiminnasta ei tiedetä riittävästi. 39 % tietää, keitä ryhmään kuuluu. 41 % tietää, miten ryhmän jäsenet tavoitetaan. 48 % tietää, mitä ryhmän tehtäviin kuuluu.

Enkeliporsas:

Kouluissa on tiedottamiseen viime vuosina kiinnitetty huomiota. Koulujen kotisivut ja tiedotuslehtiset sekä sähköinen ilmoitustaulu Wilma ovat helpottaneet sekä huoltajien että opettajien elämää.

Oppilashuoltoryhmien osalta tulos on yllättävä. Esim. oman koulun kotisivuilla kerrotaan melko tarkkaan, mistä on kyse. Toisaalta oppilashuoltoryhmän toiminta ei kosketa läheskään kaikkia oppilaita millään tavalla. 


Hyvinvointi ja turvallisuus

93 % huoltajista ilmoittaa, että lasta ei pelota tulla kouluun. 92 % lapsista tuntee olonsa turvalliseksi luokassa. 7 % lapsista kokee, että koulu ei ole turvallinen.

95 % huoltajista ilmoittaa, että lapsella on koulussa kavereita. Valtaosa lapsista kokee oppimisen ja koulunkäynnin iloa. Lapset menevät mielellään kouluun. 13 % vanhemmista ilmoittaa, että kiusaamiseen ei puututa riittävän tehokkaasti.

33 % huoltajista ilmoittaa, että lapsi on nähnyt toisiin oppilaisiin kohdistuvan väkivaltatilanteen koulussa. 54 % lapsista on kohdannut väkivaltatilanteita kouluissa. 71 % lapsista on nähnyt aikuisiin kohdistuvan väkivaltatilanteen koulussa.

Enkeliporsas:

Julkisuudessa on puhuttu paljon kouluviihtyvyydestä. Kyselyn perusteella valtaosa vantaalaisista koululaisista viihtyy koulussa ja kokee oppimisen iloa, mikä on hienoa.

Mutta väkivaltaprosentit ovat korkeita. Vanhempien mukaan yli puolet lapsista on kokenut väkivaltaa koulussa, miltei kaksi kolmasosaa oppilaista on nähnyt aikuisiin kohdistuvaa väkivaltaa. 

Monistenipusta ei näe, onko kyse vain kuluneesta lukuvuodesta vai oppilaan koko koulunkäyntiajasta. Kait suurin osa ysiluokkalaisista on kohdannut jonkinlaisen väkivaltatilanteen kouluaikanaan. 

Opettajien yleinen näppituntuma on, että aivan pienimpien oppilaiden, eka- ja tokaluokkalaisten, hallitsematon ja silmitön väkivalta on lisääntynyt. Joitakin oppilaita on jouduttu rauhoittelemaan tavan takaa koulussa kuin koulussa.

Oma näkemykseni isompien oppilaiden väkivallasta on, että väkivalta on menneistä vuosista pikemminkin laskenut kuin noussut. Enää harvoin välitunneilla pitää mennä oppilaiden tappelujen väliin. 

En ole kokenut oppilasväkivaltaa. En ole nähnyt, että oppilas olisi käynyt opettajaansa kiinni tai takonut häntä nyrkeillään.

Pienten lasten sumean väkivallan kasvusta olen huolestunut.


Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki

92 % huoltajista ilmoittaa, että koulunkäynti tukee lapsen kehitystä ja kasvua. Koetaan, että lapsi saa riittävästi tukea koulussa. 85 %  on sitä mieltä, että lapsi saa riittävästi opillisia haasteita.

13 % huoltajista ilmoittaa, että lapsi ei ole saanut riittävästi ohjausta opiskelutaitoihin. 13 % ei ole tyytyväisiä opetusjärjestelyihin. 17 % on sitä mieltä, että lapsen oppimiseen liittyviä yksilöllisiä tarpeita ei ole huomioitu koulussa riittävästi.

Enkeliporsas:

Tulokset ovat melko hyviä, kun tiedetään, että tukiopetustuntien määrää on vähennetty. 

Ilmeisesti tukiopetustuntien puute on pystytty kouluissa paikkaamaan palkkitunneilla ja muilla opetuksen erityisjärjestelyillä. Pidän hyvin tehokkaina laaja-alaisten erityisopettajien pitämiä matematiikan ja äidinkielen samanaikaispienryhmiä.


Oppilaiden vastauksia

94 % oppilaista ilmoittaa, ettei pelota tulla kouluun. 96 % ilmoittaa, että koulussa on kavereita. 85 % ilmoittaa menevänsä mielellään kouluun. 91 % kokee, että koulussa on turvallinen olo.

25 % oppilaista ilmoittaa, että luokassa ei ole riittävä työrauha. 24 % ilmoittaa, että opettajalla ei ole aikaa auttaa kaikkia oppilaita.

Enkeliporsas:

Joka neljäs oppilas ilmoittaa, että opettajalla ei ole aikaa auttaa kaikkia oppilaita. Tulos ei ole yllätys. 

Opettajien aika menee yleensä heikoimpien oppilaiden auttamiseen, hyvät oppilaat pärjäävät aina aikalailla omillaan. Omassa koulussani oppilaat, joilla on ongelmia äidinkielessä ja matematiikassa, saavat erityisjärjestelyin tukea. Oletan, että lisää apua kaipaavat oppilaat ovat sellaisia kuutosen ja seiskan oppilaita.

On hyvä, että sentään 75 % oppilaista kokee työrauhan hyvänä.


Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan olivat tyydyttäviä, osin jopa hyviä.

Kyselyn ällistyttävin tulos on, että 71 % lapsista on nähnyt aikuisiin kohdistuvan väkivaltatilanteen koulussa.

Muistaakseni minä en ole nähnyt kertaakaan oppilaan opettajaan kohdistuvaa väkivaltaa. Oletan, että aikuisiin kohdistuvaa väkivaltaa tapahtuu lähinnä ekoilla ja tokilla luokilla, ja erityisluokissa.

Toisaalta, ei tarvitse muuta kuin kerran pikkuoppilas takoo opettajaansa nyrkeillänsä, niin koko luokkahan sen kyllä näkee.

Myös oppilashuoltoryhmille ja johtoryhmille on tehty kysely.  Koulussani opettajien kesken on pohdittu toimenpideohjelmaa. Palaan asiaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti