tiistai 5. helmikuuta 2013

Opettajienhuoneetko kansantuomioistuimia?


HS Mielipide 5.2.

Juhani Lampi, Helsinki:

Oppilaiden ihmisoikeuksia on kunnioitettava

Kou­lu­jen työ­rau­han tur­vak­si ol­laan laa­ti­mas­sa uu­sia la­ke­ja (HS Uu­ti­set 2. 2.). Han­ke lie­nee Kummunnut to­del­li­ses­ta tar­pees­ta. "Jo­tain tart­tis teh­rä", kun mu­ku­lat ovat men­neet ihan mahdottomiksi. Niin­kö?

Jos­pa ei kui­ten­kaan ihan in­nos­tut­tai­si mah­dol­li­suu­des­ta pan­na lap­sia ku­riin ja nuh­tee­seen kansantuomioistuimessa eli opet­ta­jain­huo­nees­sa.

Mi­ten es­tet­täi­siin opet­ta­jan mie­li­val­ta? Kou­luis­sa, jos mis­sä, puu­ha­taan mi­tä mo­ni­nai­sim­pienihmissuhteitten  kans­sa. Tie­tyis­sä kou­luis­sa ja työ­suh­teis­sa opet­ta­ja­kin voi­nee ol­la vi­ra­no­mai­nen, mut­ta on­ko hä­nel­le to­del­la syy­tä myön­tää oi­keus op­pi­lait­ten yk­si­tyi­syy­teen ka­joa­mi­seen ja rangaistuksien ja­ke­luun tuo­ma­ri­na il­man lau­ta­mie­hiä ja syyt­tei­den to­dis­ta­mis­vel­vol­li­suut­ta?

Pe­rus­tus­la­kim­me an­taa viit­tei­tä sii­tä, mi­ten asioi­den tu­li­si ol­la oi­kein, ja viit­teet sii­tä, et­tä kan­sa­lai­sen – siis myös lap­sen – ih­mis­oi­keuk­sia kun­nioi­te­taan.

Oi­keuk­sien kun­nioit­ta­mis­ta ei ole lap­sen tai nuo­ren yk­si­tyis­omai­suu­den pen­ko­mi­nen saa­ti työrangaistuksen mää­rää­mi­nen vain opet­ta­jan oman epäi­lyn pe­rus­teel­la.

Mil­lai­set oli­si­vat kou­lu­lai­sen oi­keu­det puo­lus­tau­tua syyt­tei­tä vas­taan il­man, et­tä sii­tä seu­rai­si hankaluuksia tuo­ma­rin eli opet­ta­jan kans­sa?


Kun on Sanomalehtiviikko, luin Hesariakin sillä silmällä. Mielipideosastolta löytyi kaksi kirjoitusta, jotka oli liitetty Sanomalehtiviikkoon. En oikein tiedä, miten suhtaudun yllä olevaan Juhani Lammen mielipidekirjoitukseen, huumoria, provo? 

Joskus vastaavat kirjoitukset menevät läpi maan arvostetuimmassakin samomalehdessä kuten taannoinen "miljonääriäidin valitus", josta pulppusi melkoinen keskustelu netin mielipidesivuille. Toisaalta onhan sitä ajateltava Hesarin toimitustakin, kuka sitä viitsii kuivakkaa mielipiteenvaihtoa lukeakaan?

Selailin ajankulukseni nettiä ja löysin yhden selitteen sanalle kansantuomioistuin:

Kansantuomioistuin on nimitys oikeusistuimelle, joka ei perustu ensi sijassa yleisiin oikeusperiaatteisiin ja jonka henkilöstö ei ole oikeusoppineita, vaan oikeusistuimella on yleensä poliittinen vire. 

Kansantuomioistuimia on yleensä vallankumoukseen tai muun yhteiskunnallisen murroksen yhteydessä ja institutionalisoituneina erilaisissa diktatuureissa, kuten natsi-Saksa ja Neuvostoliitto. (Wikipedia)

Ihmettelen kovasti, millaisessa maailmassa mielipidekirjoittaja Juhani Lampi oikein elelee. Lammen kirjoitus on täysin suhteellisuudentajuton, jossain määrin jopa vainoharhainen. En ole koskaan kuullut, että joku olisi rinnastanut opettajanhuonetta kansantuomioistuimeen.

Tyypillinen peruskoulunopettaja on varovainen ja melko nössö.

Peruskoulu elää vallitsevan yhteiskunnan ehdoilla, pyrkimys ei ole minkäänlaiseen vallankumoukseen. 

Juhani Lammen järjettömin lause on:

Tie­tyis­sä kou­luis­sa ja työ­suh­teis­sa opet­ta­ja­kin voi­nee ol­la vi­ra­no­mai­nen, mut­ta on­ko hä­nel­le to­del­la syy­tä myön­tää oi­keus op­pi­lait­ten yk­si­tyi­syy­teen ka­joa­mi­seen ja rangaistuksien ja­ke­luun tuo­ma­ri­na il­man lau­ta­mie­hiä ja syyt­tei­den to­dis­ta­mis­vel­vol­li­suut­ta?

Haluaako Lampi, että jokainen koulussa tapahtuva pikkunujakointi viedään tuomioistuimiin, koska hän kaipailee lautamiehiä? Todistamisvelvollisuus?
Koulussakin asianomaisia riitapukareita kyllä kuullaan ennen kuin aletaan hutkia kolmevarttisia. Oppilailla, jotka ovat olleet näkemässä nujakointia kertovat kyllä, mitä on tapahtunut, vrt. "todistamisvelvollisuus". Opettaja tarkoin punnittuaan antaa rangaistuksen tai sitten ei. Yleensä riittää nuhtelu tai kasvatuskeskustelu. Jos rangaistus annetaan, asiasta ilmoitetaan asianomaisten koteihin. 

Opettaja on virkasuhteessa, koska opettajan tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttäminen kuten arviointi ja kurinpito. Koulussa ei käytetä mielivaltaa.

Minkälaisia työrangaistuksia Lampi luulee, että koulussa tullaan käyttämään? Toistaiseksi työrangaistuksia ei käytetä. Peruskoulu ei ole gulag. Jos oppilas sotkee paikkoja, on luonnollista, että hän siivoaa jälkensä. Omien jälkien siivoaminen ei ole rangaistus.

Lammelle iltalukemista:

Edu.fi: Opettajien oikeuksista ja velvollisuuksista

OAJ: Opettajien ammattietiikka ja eettiset periaatteet

1 kommentti:

  1. Kyllä tämä työ on tullut aivan mahdottomaksi. Ottamatta kantaa tuohon ufo-juttuun, totean vain viitaten Vaasan Yliopiston mullistaviin tutkimustuloksiin, että vois tulla kattomaan ennen kuin tieteen nimissä täyttä soopaa mediaan tarjotaan. Menee pohja pois kasvatustietellisen tutkimuksen muutenkin vähäpätöiseltä arvostukselta.

    VastaaPoista