perjantai 31. toukokuuta 2013

Peruskoulu valtion harteille


Laitoin seuraavan erittäin tärkeän kirjoituksen blogiini kokonaisuudessaan:

31.5. Kinnunen


Suomalainen peruskoulu on kansainvälisen maineensa huipulla. Neljästi se on PISA -tutkimuksen voimin julistettu ainutlaatuiseksi yhdistelmäksi korkeatasoista, tasa-arvoista ja pienillä kustannuksilla tuotettua laatua. Monet merkit kuitenkin viittaavat siihen, että peruskoulu on tullut käännekohtaan. 1990-luvulla ja sitä ennen tehdyt koulupoliittiset ratkaisut ovat menettämässä kantovoimansa, ja peruskoulu on vaarassa ränsistyä.

PISA -menestys on paradoksaalisesti luonut näköharhan siitä, että suomalainen peruskoulun erinomaisuus on itsestäänselvyys, jonka vaalimisesta ja kehittämisestä ei tarvitse kantaa huolta. Julkinen keskustelu ja huoli peruskoulusta on tuskin milloinkaan peruskoulun historiassa ollut vähäisempää kuin nyt, vaikka lukuisat tutkimukset ja asiantuntijat ovat esittäneet huolestuttavia havaintoja koulujen tilasta. Tässä kannanotossa, joka syntyi Helsingin yliopiston Kasvatussosiologian tutkimuskeskuksen järjestämän Justice through Education -seminaariin osallistujien kesken, nostamme esille vain kaksi keskeistä, toisiinsa kietoutunutta ongelmaa: peruskoulun sisäinen eriytyminen ja rahoitus.

Koulujen väliset erot erityisesti pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa ovat kasvussa. Jakautumien suosittuihin ja torjuttuihin kouluihin on käynnissä, ja vanhemmat käyttävät yhä enemmän suurten kaupunkien avaamia mahdollisuuksia hakeutua muualle kuin lähikouluun.

Eriytyminen on suurinta Helsingissä ja Turussa. Helsingin tilanteen tekee poikkeukselliseksi ja myös monimutkaiseksi se, että lähes neljännes oppilaspaikoista on ei-kunnallisissa sopimuskouluissa, jotka useimmiten ovat yksityisiä. Turussa taas koulunvalintaan, painotettuun opetukseen ja luokkamuotoiseen erityisopetukseen on innostuttu niin, että enää 40 prosenttia yläkoululaisista opiskelee valikoimattomissa, opetusryhmissä asuinalueensa mukaisessa yläkoulussa.

Yhdestä vuoden 1998 Perusopetuslain innovaatiosta, ”painotetusta opetuksesta”, on muodostunut väylä soveltuvuuskokeiden kautta valikoituihin ”erikoisluokkiin”, vaikka lainsäätäjistä harva tätä lienee toivonut. Painotettua ainetta opiskellaan 1–2 viikkotuntia oppiaineen valtakunnallista vähimmäistuntimäärää enemmän, joten se ei edellytä oman pysyvän opetusryhmän perustamista.

Kuntien kasvavat säästöpaineet vauhdittavat eriytymistä hyviin ja huonoihin kouluihin. Hyvä esimerkki tästä on Vantaa, jossa ainoana suurista kaupungeista on pystynyt hillitsemään eriytymistä periaatteella ”ei niinkään valintaa koulujen välillä vaan kouluissa”. Heikon taloutensa takia Vantaa ei ole kuitenkaan pystynyt täysin vastaamaan huutoonsa ja tarjoamaan valintoja koulujen sisällä.

Koulujen sisäistä eriytymistä lisää se, että yli puolessa Suomen peruskouluista on käytössä jonkinlainen oppilaiden tasoryhmitys. Opetusryhmien perustaminen on koulujen rehtoreiden päätösvallassa, eikä tarkempaa tietoa jakoperusteista ole olemassa. Siksi ei olekaan yllättävää, että PISA 09 kertoi nimenomaan heikoimpien oppilaiden oppimistulosten huononemisesta.

Suomalainen peruskoulu on kansainvälisessä katsannossa keskihintainen ja muihin Pohjoismaihin verrattuna suorastaan halpa. OECD:n mukaan Suomi käytti peruskouluunsa vuonna 2007 neljänneksen vähemmän rahaa kuin muut Pohjoismaat. Perusopetuksen rahoitus on siirtynyt liiaksi kuntien harteille ja näin riippuvaiseksi kunnan verotuloista. Valtionosuus on laskenut 1990-luvun 57 %:sta 2000-luvulla noin 30 %:iin. Tilannetta pahentavat vuosille 2012 - 2017 perusopetustakin koskevat valtionosuuksien mittavat leikkauspäätökset.

Ilmassa on siis riittävästi merkkejä peruskoulun hätätilasta. Lukuisien maiden esimerkit osoittavat, että jos julkisten koulujen annetaan liikaa eriytyä, kehityssuuntaa on hyvin vaikea, jollei mahdotonta muuttaa. Ruotsissa myönnetään nyt laajasti, että yksityisten vapaakoulujen perustaminen 1990-luvulla oli suuri poliittinen virhe. Vieläkin laajemmin ollaan kuitenkin yhtä mieltä siitä, että friskola -järjestelmää on poliittisesti lähes mahdotonta enää purkaa. Jos suomalaisen peruskoulun annetaan eriytyä ja rapautua, sillä on edessään terveyskeskusten kohtalo: julkinen palvelu näivettyy ja apuun on huudettava yksityissektoria. Tätä tuskin edes kaikki liiketoimintamahdollisuuksien lisäämisen kannattajat haluaisivat.

Helsingissä 29.5.2013

Hannu Simola
Professori, Koulutussosiologia- ja politiikka, Helsingin yliopisto

Anneli Kangasvieri
Johtaja, Opetus ja kulttuuri, Kuntaliitto

Kari Kinnunen
Erityisopettaja, OAJ:n varapuheenjohtaja, Tuusulan kunnanvaltuutettu

Laura Kolbe,
Professori, Euroopan historia, Helsingin yliopisto, Helsingin kaupunginvaltuutettu

Aulis Pitkälä
Pääjohtaja, Opetushallitus


Kuten lukijani tietävät, perustin properuskoulu-blogini, koska olin huolissani suomalaisen peruskoulun tilasta ja tulevaisuudesta.

Päinvastoin kuin luullaan, peruskoulun rapauttaminen ei johdu rahanpuutteesta, vaan kyseessä on aate. Ei haluta koulutuksellista tasa-arvoa, vaan haikaillaan rinnakkaiskoulujärjestelmän perään. Ei auta, vaikka suomalainen peruskoulu on kansainvälisesti ajatellen kadehdittavan kustannustehokas. Kaiken kukkuraksi suomalainen peruskoulu tuottaa erittäin hyvää tulosta, vrt. PISA-tutkimukset.

Peruskoulun kiero rapauttamismekanismi on yksinkertainen, peruskoulun rahoitus on sysätty talousvaikeuksissa kamppaileville kunnille. Sylttytehdasta ei ole vaikea etsiä - Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja ko. liittoa liehittelevä Kokoomus.


Peruskoulun kurjistamista on edistänyt Kokoomus-johtoinen veropolitiikka, jonka pääteesi on ollut siirtyä progressiivisesta valtion verotuksesta tasaveroluonteiseen kunnallisverotukseen. EK ja Kokoomus ovat onnistuneet veropolitiikassaan täydellisesti.

Kunnallisveroa ei voida nosta loputtomiin kunnallispoliittisten paineiden takia. Toisaalta suin surmin ei haluta nostaa peruskoulun valtionosuuksia. Kunnallispalvelujen surmankierre on kiihtyvä.

Miksei peruskoulun rahoitus voisi olla kokonaisuudessaan valtion harteilla? 

Ehdotin asiaa julkisesti ensimmäisen kerran Tuomas Enbusken radio-ohjelmassa silloiselle opetusministerille, Kokoomuksen Henna Virkkuselle. 

Enbusken radio-ohjelman jälkitunnelmia

Nyt lapset ovat opetuksen suhteen eriarvoisessa asemassa. Opetuksen laatu ja tukipalvelut riippuvat siitä, missä lapsi asuu. Näin ei saa olla.

Ei ole enää koulutuksellista tasa-arvoa. Peruskoulun ensimmäisen opetussuunnitelman (POPS 1972) kantava idea on henkitoreissaan.

Lisäyksiä:

1. En ole nostamassa kokonaisveroastetta. Valtion peruskoulu rahoitettaisiin muuttamalla verotuksen painopistettä kunnallisverotuksesta valtion verotukseen.

2. Byrokratiaa ei ole syytä lisätä, vaan vähentää. Kunnallista kouluhallintoa kevennettäisiin, vastaavasti lisättäisiin yksittäisen koulun päätäntävaltaa. Esim. jos koulun vuosibudjetista jäisi yli rahaa, raha jäisi koulun käyttöön. Saataisiin pitkäjännitteisyyttä suunnitteluun.

3. Peruskoulun rahoituksen lisäksi valtion rooli olisi ohjaava ja valvova. Katsottaisiin tarkkaan, että myönnetyt varat käytetään oikeaan tarkoitukseensa. Tehtäisiin yksi valtakunnallinen peruskoulun opetussuunnitelma, mallia voisi ottaa vuoden 1972 valkoisesta POPS:sta. 

- määriteltäisiin yhtenäiset luokkakokorajat
- oppilaat saisivat samanverran opetusta
- yhdenmukaistettaisiin myös arviointikäytännöt
- opetuksen tukipalvelut, mm. psykologi-, kuraattori- ja kouluterveydenhoitopalvelujen taso olisi sama ympäri maata
- tietotekniikkaa kehitettäisiin johdetusti, voitaisiin siirtyä Linuxiin, Edubuntuun
- luotaisiin yksi valtakunnallinen edutietopankki
- saataisiin jotain tolkkua koulurakentamiseen ja homekoulujen korjaamisiin

3 kommenttia:

 1. Hyvä!
  Mutta...

  Verotuksen nostaminen ei onnistu enää. Siihen on syynsä. mm. kilpailukykymme ylläpito joka on yhtä kuin kansankotimme ( tosin jo rapautuvan) ylläpitämisen edellytykset. Tämä on näin, vaikka se olisi kuinka katkera paikka meille humanisteille myöntää.

  Valtio, kunta voi saada lisätuloja vain sillä että verotettavaa tuloa on enemmän. Se onnistuu sillä, että ihmiset käyvät töissä, sillä että yrityksillä menee niin hyvin että työpaikkoja on tarjota, sillä että yritykset menestyvät, jotta edellinen on mahdollista. Tämä tuottaa verotuloa esim. koulutuksen käyttöön, ei loputon veronosto-automaatti.

  Kulutuksen kasvu ja työn teon tuottavuus ovat
  ( ehkä valitettavasti) ainoat joilla voidaan pitää haluaamme hyvää peruskoulua yllä. Verotuksen kasvattaminen leikkaa molempia edellisiä. Jos haluamme edes ne taloudelliset resurssit käyttöön mitkä meillä nyt on K-A niin meillä ei pitäisi olla mitään EK:n toimintaa vastaan. Päinvastoin.

  Rinnakkaiskoulu-järjestelmä on eri asia. Se pitää torjua monta kertaa tässä blogissa esittämistäsi syistä. Mutta jotta kukaan ei haikaile sellaisen järjestelmän perään, pitää peruskoulun toimia loistavasti, ja siihen me sitten kai tarvitsemme sitä rahaakin. Ja sitä tulee vain em. esittämälläni tavalla, oli se sitten kokoomus Jyrkin kanta tai ei. Vasemmisto ja vihreät tajuavat tämän oikein hyvin myös. Mutta niiden pitää puhua muuta.

  Mikään yhteiskunta koskaan ei ole kasvanut ilman työtä ja yrityksiä. Sellaista historia ei tunne. Minulla kesti 50 vuotta tajuta tämä, vanhan vasurin, sorry.

  Jorma  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jorma: "Verotuksen nostaminen ei onnistu enää."

   Tästä ei ole kyse, vaan tuloverotuksen painopisteen muuttamisesta:

   1. Vähennetään tasaveron luonteista kunnallisveroa.

   2. Lisätään valtion progressivista tuloveroa.

   Kaikki tietävät, että kuntien kantokyky on heikko. Kuntien erot ovat suuria ja koulutuksellista tasa-arvoa ei enää ole.

   Muutenkin valtion olisi syytä ohjata peruskoulua tarkemmin valvonnalla. Ei ole mitään järkeä siinä, että joissakin kunnissa peruskoulua laiminlyödään esim. opetuksen tukipalveluja kuten vaikkapa psykologi- tai koululääkäripalveluja. Lapset saavat eri määrän opetustakin eri kunnissa.

   Päästäisiin samalla eroon kunnallisista leikkiopetussuunnitelmista ja kirjavista arviointikäytännöistä.

   Kaikkialla Suomessa lapset saisivat saman määrän opetusta tukipalveluineen.

   En ole nostamassa kokonaisveroastetta, vaan että peruskoulun rahoittajana toimisi pääosin valtio tilkkutäkkikuntien sijaan.

   Poista
 2. Yes, tuota paluuta keskusjohtoiseen ops:iin ja arviointiin kannatan.
  Juuri se olisi oikea askel vation mukaan vetämiselle, nyt kunnat voivat kokeilla kunnissaan mitä haluavat. Koskee pedagogiaa, kouluratkaisuja ja myös säästöjä.

  Kun vaatimustaso olisi valtakunnallinen, olisi valtakunnallista myös rahoituksen perustelut ja koulutuksen arviointi. Juuri noin!

  Progressiivisen verotuksen lisäämistä en sen sijaan kannata, en edes keskipalkkaisena, työtehtävääni verrattuna alipalkattuna opetyöläisenä. Jos joku yrittäjä tekee 12 tuntisia päiviä, ja saa siitä myös rahaa, ei mielestäni ole oikeudenmukaista, että hänen jo entisestään selvää progressiotaan kiristetään.
  Hyväpalkkainen "sikakapitalisti" maksaa enemmän veroja joka tapauksessa. Downshiftaajat ovat vaara peruskoululle ( siis sen rahoitukselle), eivät audimiehet. On se paradoksaalinen tämä yhteiskunta, heh he.

  Jorma

  VastaaPoista