tiistai 4. lokakuuta 2011

Kunnallista heitteillejättöä

Hugo Simberg
HS 3.10.

Joka kolmas kunta laiminlyö koululaisten lääkärintarkastukset

Osalla kunnista on vaikeuksia koululaisten terveystarkastusten hoitamisessa, ilmenee valvontavirasto Valviran selvityksestä. Lähes kolmannes terveyskeskuksista laiminlöi erityisesti lääkärintarkastusten järjestämisen.

Yli 60 prosentissa kyselyyn vastanneista terveyskeskuksista oli liian vähän lääkäreitä kouluterveydenhuoltoon.

Terveydenhuollossa selvitettiin myös puutteellisesti niiden tilannetta, jotka olivat jääneet pois tarkastuksista.

Kysely tehtiin maaliskuussa.

Vanhemmat olettavat, että heidän lapsensa käyvät koulussa säännöllisesti terveystarkastuksissa kuten ennen. Näin ei ole.

Lapset eivät ole edes terveydenhoidon suhteen tasa-arvoisessa asemassa. Näin ei saa olla.

Kouluterveydenhuollon valtakunnallisesti yhdenvertainen laatu- ja palvelutaso varmistetaan asetuksella. Näin ei tehdä, vaikka laki määrää.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 28.5.2009/380

9 §

Määräaikaiset terveystarkastukset

Kunnan on järjestettävä:

4) oppilaalle terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla; ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla tarkastuksen on oltava laaja;

ks. stm.fi - kouluterveydenhoito

Kunnat rikkovat lakia.

Miksi ei valvota, että asetusta noudatetaan? Miksi asetusta vastaan pullikoivat kunnat eivät saa sanktioita?

On täysin kestämätöntä, että peruskoulun oppilaat saavat täysin eritasoisia palveluja riippuen siitä, missä kunnassa he asuvat.

Suomen kunnissa eriarvoisuus kukoistaa:

- luokkakoot
- jako- ja tukitunnnit
- erityisopetus
- psykologi- ja kuraattoripalvelut
- terveydenhoito
- kouluruokailu

Peruskouluun pitäisi laatia laatustandardi.

Olisi määriteltävä palvelujen vähimmäistaso, jota valvottaisiin tiukasti. On väärin, että joidenkin kuntien oppilaat eivät saa edes kunnollista kouluruokaa, jossain muualla oppilaat eivät näe koululääkäristä vilaustakaan.

Pitää muistaa, että kouluterveydenhoito jos mikä, on sitä ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. Kun kouluterveydenhoitoa lyödään laimin, jälkilaskusta tulee usein moninkertainen.

Joskus tuntuu siltä, että eläintenkin oikeuksia valvotaan Suomessa tehokkaammin kuin lasten. Sikojen oikeuksia puitiin viime vuonna oikein urakalla.

Seuraa, kuinka oma kuntasi toimii.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti