perjantai 21. lokakuuta 2011

Lähikouluperiaate Itämeren lainehille

Henri Rosseau: "The boat in the Storm"

Vantaaan Sanomat 17.10.


Vantaan perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo selventää, ettei suunniteltu koulu-uudistus poista erityisluokkia kokonaan. Erityiskouluista lähikouluihin siirtyvillä resursseilla lähikoulu voi perustaa joko erityisluokan tai käyttää joustavia ryhmittelyjä. Koulu voi myös valita pysyvien erityisluokkien ja joustavien opetusjärjestelyjen yhdistelmän.

Kalo lisää, että siirtyvien oppilaiden määrä on melko pieni. Muutokset kolmena seuraavana vuonna kohdistuvat kunakin vuonna lähinnä kolmasluokkalaisiin.

Ensi syksynä muutos koskettaisi 63:a kolmasluokkalaista, jotka opiskelevat tällä hetkellä muissa kuin omissa lähikouluissaan Vantaalla. Vuonna 2013 kolmasluokkalaisia siirtyisi lähikouluihin 80 ja vuonna 2014 lähikouluun siirtyviä kolmasluokkalaisia olisi 71.

– Uudistus ei vaikuttasi lainkaan tällä hetkellä yläkoulussa opiskelevien koulupolkuun. Muutos koskisi noin 250:tä tällä hetkellä 1-6. luokalla opiskelevaa erityistä tukea tarvitsevaa koululaista, toteaa Kalo.

Perusopetuksen toimenpideohjelman luonnos on ollut lausuntokierroksella. Luonnoksesta saatiin 144 lausuntoa.

Paljon keskustelua herättänyt luonnos koskee erityisopetuksen uudelleenjärjestelyjä.

On painotettu paljon, etteivät erityisluokat katoa.

Mallin mukaan koulut saavat itse päättää kuinka toimitaan, integroidaanko tulevat oppilaat luokkiin vai perustetaanko erityisluokkia.

Koulussani on tällä hetkellä kolme alueellista erityisluokkaa. Todennäköisesti tulemme säilyttämään erityisluokat, mutta silloin kaikki oppilaat tulevat omalta alueeltamme. Äkkiä ajatellen luulisi, että oppilaiden tilapäinen liikuttelu ns. tavallisesta ryhmästä erityisryhmään ja päinvastoin "ilman suurta paperisotaa" helpottuisi.

Erityisoppilaita on jo nyt ns. tavallisissa luokissa. Sinänsä suunnitelmassa ei ole mitään uutta auringon alla. Minullakin on vuosien varrella ollut monia erityisoppilaita. Suuri ongelma on ollut, että minulla ei ole koskaan ollut pysyvää koulunkäyntiavustajaa.

Suunnitelman akilleen kantapää on resurssien puute, puhutaan kustannusneutrauliudesta. Tyhjästä on mahdotonta nyhjäistä.

Tänään lähden Vantaa opettajien ammattiyhdistyksen (VOAY) järjestämälle koulutusristeilylle. Paikalla on Vantaan perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo ja OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Odotan innolla tulevia keskusteluja. Kirjoitan jonkinlaista raporttia koulutusristeilyn annista todennäköisesti sunnuntai-iltana.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti