tiistai 22. marraskuuta 2011

Guardian: Suomen koulujärjestelmä jyrää

22.11. Guardian - Iltalehti

Suomalaiskouluille jälleen kehuja - Brittilehti ylistää maahanmuuttajien opetusta

Esimerkkinä lehti käyttää itähelsinkiläistä Laakavuoren peruskoulua, jossa lähes puolet oppilaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea. Silti koulu menestyy kansainvälisissä vertailuissa yhtä hyvin kuin ne koulut, joissa on vähän jos ollenkaan maahanmuuttajia.

Yhdeksi syyksi hyvään menestykseen lehti mainitsee suomalaisten opettajien korkean tason. Opettajakoulutukseen on yhtä vaikea päästä kuin opiskelemaan lakia tai lääketiedettä. Toinen syy, jonka ansiosta vieraskieliset koululaiset pärjäävät vertailuissa yhtä hyvin kuin suomalaiset, on lehden mukaan on maahanmuuttajille annettava pienryhmäopetus, jonka turvin lapset oppivat suomen kielen riittävän hyvin ennen kuin pääsevät tavallisiin luokkiin.

Jutussa mainitaan myös suomalainen pilottiprojekti, joka pyrkii auttamaan peruskouluiän ylittäneitä maahanmuuttajanuoria kotoutumaan ja löytämään paikkansa yhteiskunnassa.

Hyvä Laakavuoren koulu!

Kävin koulun kotisivuilla. En löytänyt sieltä kuin maininnan, "Lisäksi koulu tarjoaa laaja-alaista erityisopetusta ja suomi toisena kielenä -opetusta". Olisi kiva tietää, millaisia erityisjärjestelyjä maahanmuuttajien opetukseen on tehty.

Pääkaupunkiseudulla on muutamia peruskouluja, joissa maahanmuuttajataustaisten lasten osuus on korkea kuten Laakavuorenkin koulussa. "Asutuspolitiikassa" on tehty virheitä, jos maahanmuuttajien osuus on 50 prosentin luokkaa.

Kun maahanmuuttajataustaisten lasten osuus on noinkin korkea, koulu saa silloin erityistukea heidän opettamiseensa. Helsingissä noudatetaan positiivista diskriminaatiota.

Helsingin kaupungin sivuilta: Opetusvirasto esittää myös, että osa uudesta määrärahasta jaettaisiin ottaen huomioon maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kokonaismäärä opetuksessa. Esityksessä jokaisesta maahanmuuttajataustaisesta oppilaasta koululle maksettavaa oppilaskohtaista rahaa korotetaan 25 eurosta 75 euroon.

Opetusviraston talousarviossa on varattu vuosittain niin kutsuttua positiivisen diskriminaation määrärahaa, tällä hetkellä noin neljäsosalle peruskouluista. Määrärahan jakokriteereinä ovat koulun alueen huoltajien tulotaso, koulutustaso ja vieraskielisten oppilaiden osuus koulun oppilasmäärästä. Määrärahaa on myönnetty kouluille tänä vuonna yhteensä 1,6 miljoonaa euroa.

Opettajankoulutuksella on varmasti sijansa. Mutta kuten Guardian toteaa, mikäs on opettajia kouluttaessa, kun opettajankoulutukseen hakeutuneiden taso on korkea.

Opettajan ammatilla on houkuttelevuutta, mikä on mielenkiintoista. Monessa maassa, kuten Yhdysvalloissa, opettajan ammatti on rupuammatti, "Jos et mitään osaa, rupea opettajaksi".

Vaikka meillä annetaan maahanmuuttajille pienryhmäopetusta ennen oppilaiden siirtymistä tavallisiin luokkiin, joskus tuntuu, että moni oppilas siirretään tavalliseen luokkaan liian nopeasti.

Guardian mainitsee, että maahanmuuttajavastaiset asenteet ovat lisääntyneet Suomessa, mikä näkyy muun muassa suomalaisvanhempien haluna ottaa lapsensa pois kouluista, joissa on runsaasti maahanmuuttajia.

En aivan tarkkaan tiedä, mihin Guardianin arvio perustuu. Liittyykö väite Helsingin Sanomien taannoiseen maanantaimielipidekyselyyn, jossa tulokseksi saatiin, että suurin osa vanhemmista on sitä mieltä, että kouluihin pitäisi asettaa kiintiöt maahanmuuttajia varten?

Properuskoulu: Gallup-rasismia

Suomeen ei saa rakentaa ghettoja, ei vartioituja puutarhakaupunginosia rikkaille, ei suuria lähiöitä köyhille ja maahanmuuttajille. Yhdyskuntasuunnittelussa pitää noudattaa tasapuolisuutta, niin Suomen tasavahvat oppimistulokset pysyvät ennallaan koulussa kuin koulussa ja yhteiskuntarauha säilyy.

Helsingissä on syytäkin noudattaa positiivista diskriminaatiota, koska kaupungin koulut alkavat eriarvoistua.

Properuskoulu: Kilpajuoksu hyvien veronmaksajien perään tappaa koulutuksellisen tasa-arvon

Laakavuoren koulun esimerkki antaa vielä toivoa.

1 kommentti:

  1. Maahanmuuttajat haluavat elää toistensa parissa. Sen takia ei ole käytännössä mahdollista estää ns. ghettojen syntymistä.

    Ongelmaan voidaan vaikuttaa vain maahanmuuttopolitiikalla. Siihen ei ole kanttia, joten puuhastellaan yhteiskuntasuunnittelua. Merkittäviä tuloksia ei saada. Rahaa kyllä kuluu.

    Kannattaa tarkistaa tilanne Tukholman, Malmön ja Göteborgin lähiöissä.

    VastaaPoista